People

Post Doctorate Research Fellows

Shi Yuzhi

yzshi@ntu.edu.sg

Zhang Gong

gzhang007@e.ntu.edu.sg

Zheng Shaonan

szheng005@e.ntu.edu.sg

Mohamad Hazren

mhazren@ntu.edu.sg

Zou Jun

zoujun@ntu.edu.sg

Nguyen Kim Truc

ktnguyen@ntu.edu.sg

Nguyen Thi Thanh Binh

ttbnguyen@ntu.edu.sg

Leong Yew Wing

yewwing.leong@ntu.edu.sg

Postgraduate Researchers

Zhang Hui

zh0012ui@e.ntu.edu.sg

Wan Lingxiao

wanl0004@e.ntu.edu.sg

Li Zhenyu

zyli@e.ntu.edu.sg

Mao Yiyu

yiyumao@csu.edu.cn

Undergraduate and URECA Researchers